Dbając o wysoki standard usług i pełną zgodność naszych działań z przepisami, zdobyliśmy kluczowe w naszej branży uprawnienia i certyfikaty.Posiadamy wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, zgodnie z:


PN-EN-ISO 9001:2015

System Zarządzania
Jakością


PN-EN-ISO 14001:2015

System Zarządzania
Środowiskowego


PN-ISO 45001:2018

System Zarządzania
Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy


PN-EN-ISO 3834-2:2021

System Zarządzania
Jakością w Spawalnictwie

w zakresie:

 • generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych i ogólnych,
 • projektowanie i wytwarzanie instalacji energetycznych, technologicznych, górniczych, elektrycznych, automatyki, sanitarnych, ochrony środowiska i budownictwa kubaturowego,
 • prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych i szaf automatyki,
 • wytwarzanie, montaż i remonty instalacji urządzeń ciśnieniowych,
 • produkcja i montaż konstrukcji stalowych,
 • instalowanie i obsługa aparatury izotopowej,
 • ambulatoryjne usługi medyczne.

Posiadane pozostałe certyfikaty potwierdzające wysoką jakość produkowanych instalacji oraz konstrukcji:

Zarządzania jakością w spawalnictwie, wg EN ISO 3834-2:2021 w zakresie wykonawstwa obiektów przemysłowych i ogólnych oraz usług:

 • projektowanie, wytwarzanie, montaż urządzeń i elementów ciśnieniowych,
 • naprawy, remonty, modernizacje i modyfikacje urządzeń i instalacji energetycznych, górniczych technologicznych i innych,
 • produkcja i montaż konstrukcji stalowych zgodnie z certyfikowaną Zakładową Kontrolą Produkcji wg normy PN-EN 1090-1.

Zakres certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2:2021Rodzaj wyrobów:

 • kotły parowe i wodne energetyki zawodowej i przemysłowej;
 • stałe zbiorniki ciśnieniowe;
 • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do materiałów trujących lub żrących;
 • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do materiałów ciekłych zapalnych;
 • rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem;
 • rurociągi technologiczne (w tym do materiałów niebezpiecznych o właściwościach palnych, trujących lub żrących);
 • rurociągi technologiczne gazu w zakresie ciśnień do 16 bar;
 • stacje redukcyjne, zespoły, punkty redukcyjne i pomiarowe gazu;
 • rurociągi technologiczne dla zakładów górniczych;
 • rurociągi szybowe i dołowe;
 • naczynia wyciągowe,
 • konstrukcje stalowe.

Zakładowej Kontroli Produkcji konstrukcji stalowych wg normy PN-EN 1090-1 w zakresie:

 • Konstrukcyjne wyroby metalowe i elementy pomocnicze.
 • Konstrukcyjne elementy stalowe w klasach EXC1, EXC2, EXC3 wg normy PN-EN 1090-2:2018.

Wewnętrznej kontroli produkcji w oraz nadzorowanej kontroli urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu wg dyrektywy 2014/68/UE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dani 11 lipca 2016 w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. Moduł A2

Zakładowa kontrola produkcji dotyczy urządzeń ciśnieniowych takich jak rurociągi technologiczne ze stali niskowęglowej i PE (gazociągi).