Wykonujemy montaż mechaniczny rurociągów i wszelkich urządzeń technologicznych.


kotłownie parowe
i wodne

turbinownie

elektrociepłownie
z silnikami gazowymi

biogazownie oraz instalacje
energetycznego
wykorzystania odpadów

stacje
wymienników
ciepła

stacje
uzdatniania
wody

pompownie komunalne,
przemysłowe
i górnicze

instalacje odpylania,
odazotowania
i odsiarczania spalin

instalacje rozładunku,
przygotowania
i transportu biomasy

wszelkiego typu rurociągów
(parowe, wodne, technologiczne)

instalacje transportu
i załadunku popiołów

konstrukcji
stalowych

Kontakt bezpośrednio do działu:

Waldemar Borowiecki Dyrektor ds. robót energetycznych kom.: +48 723 186 688 e-mail: w.borowiecki@introlenergo.pl
Michał Szaleniec Kierownik Oddziału Rybnik tel.: +48 32 739 1858 kom.: +48 601 952 818 e-mail: m.szaleniec@introlenergo.pl