INTROL Energomontaż sp. z o.o. wybudował stacje uzdatniania wody kotłowej

INTROL Energomontaż sp. z o.o. wybudował stacje uzdatniania wody kotłowej w zakładach ciepłowniczych Piast i Ziemowit, należących do WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. Zadania zostały zrealizowane w ścisłej współpracy z EUROWATER sp. z o.o. w ramach prac w obu zakładach ciepłowniczych  zostały zabudowane systemy zmiękczania wody surowej, jednostki odwróconej osmozy, odgazowywacze próżniowe, zbiorniki wody uzdatnionej wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi. Wybudowane stacje dysponują możliwością pracy w trybie tzw. „nerki” ciepłowniczej. Zadaniem instalacji jest uzdatnienie wody kotłowej, zgodnie z normami tak aby zapewnić optymalne parametry fizyko-chemiczne wody kotłowej używanej na ciepłowniach. Uzdatnienie wody jest warunkiem koniecznym dla trwałości rurociągów, kotłów, wymienników ciepła i innych urządzeń wchodzących w skład systemów ciepłowniczych.

Największa przemysłowa Kogeneracja w Polsce.

Introl Energomontaż zakończył realizację układu Wysokosprawnej kogeneracji dla ZGH Bolesław. Układ o całkowitej mocy ok. 12,9 MWe składający się z 3 jednostek MWM dostarczonych i uruchomionych przez Tedom jest w stanie produkować ok. 9,3 t/h pary nasyconej o ciśnieniu 6 bar wykorzystywanej dla celów technologicznych oraz dostarcza ok. 6 MWt ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wartość zrealizowanej inwestycji przekroczyła 65 mln złotych. Nowo wybudowany obiekt pozwoli na eliminację paliwa węglowego ze starej zakładowej kotłowni oraz przyniesie szereg korzyści ekonomicznych oraz poprawi względy bezpieczeństwa zakładu.

ZAKOŃCZYLISMY PRACE PRZY PRZEBUDOWIE GŁÓWNEGO WĘZŁA CIEPŁA W ZAKŁADZIE CIEPŁOWNICZYM „CZECZOTT” W WOLI

INTROL – ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. zakończył prace w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott”, należącym do Spółki WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach.

W grudniu 2023 roku INTROL – ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. zakończył realizację zadania obejmującego przebudowę głównego węzła ciepła w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott” w Woli. W ramach zadania kompleksowo przebudowano instalacje zasilania i powrotu wody grzewczej, uzupełniania zładu i podmieszania, zabudowano nowe pompy obiegowe, mieszające oraz uzupełniające, zainstalowano urządzenia z branży elektrycznej i systemy AKPiA. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć znaczną poprawę efektywności funkcjonowania Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott”. Poniżej publikujemy zdjęcia z realizacji zadania oraz referencje wystawione przez Zamawiającego.

Planowany podział spółki Introl-Energomontaż Sp. z o.o.

W związku z planowanym podziałem spółki INTROL-Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 535 par. 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych, Spółka niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan podziału wraz z załącznikami - w dziale do pobrania.

https://introlenergo.pl/do-pobrania.html

PRACE PRZY REMONCIE WP2 DLA AMP W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZREALIZOWANE

INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o. zakończył z sukcesem prace związane z realizacją zadania obejmującego projekt, dostawę, montaż i uruchomienie okablowania i urządzeń AKP, UPS oraz prace elektryczne na potrzeby remontu WP2 w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

Przedsięwzięcie miało na celu zapewnienie niezawodności opomiarowania oraz zasilania na potrzeby pracy Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej poprzez: wymianę okablowania AKP i tras kablowych, wymianę wybranych urządzeń AKP (termopar, przetworników ciśnienia, termometrów, przepływomierzy, przetworników ciśnienia), wykonanie projektu i realizację układu zasilania gwarantowanego szaf automatyki oraz inne prace elektryczne. Wykonaliśmy demontaże, dostawy, montaże, prace projektowe, pomiarowe i rozruchowe oraz nanieśliśmy zmiany RedCorrex na dokumentacji dostarczonej przez AMP.

Remont WP2 rozpoczął się pod koniec marca 2023r., testy rozruchowe rozpoczęły się w drugiej połowie lipca 2023r., a "zadmuchanie" odbyło na początku sierpnia 2023r.
Jak podaje AMP w realizacji wartej ponad 720 mln zł inwestycji mającej na celu ograniczenie wpływu na środowisko uczestniczyło łącznie ok. 50 firm, każdego dnia na budowie pracowało ok. 1000 osób. Jesteśmy dumni, że uczestniczyliśmy w tak ważnym projekcie.
ArcelorMittal Poland: Wielki piec nr 2 w dąbrowskiej hucie po remoncie. Gigantyczna inwestycja zakończona sukcesem

TRWAJĄ PRACE PRZY PRZEBUDOWIE GŁÓWNEGO WĘZŁA CIEPŁA W ZAKŁADZIE CIEPŁOWNICZYM „CZECZOTT” W WOLI

INTROL – ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. prowadzi prace w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott”, należącym do Spółki WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach.

W dniu 24 lutego 2023 roku INTROL – ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. zawarł umowę z WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. na realizację zadania obejmującego przebudowę głównego węzła ciepła w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott” w Woli. w ramach zadania kompleksowo przebudowano instalacje zasilania i powrotu wody grzewczej, uzupełniania zładu i podmieszania, zabudowano nowe pompy mieszające oraz obiegowe, zainstalowano urządzenia z branży elektrycznej i systemy AKPiA. w najbliższych dniach przystąpimy do prób a następnie do prac związanych z izolacją termiczną, rozruchem instalacji i szkoleniem załogi zakładu ciepłowniczego w zakresie eksploatacji przedmiotowego węzła ciepła. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć znaczną poprawę efektywności funkcjonowania Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott”.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE INSTALACJI WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

W dniu 09.05 br. nastąpiło uroczyste przekazanie wybudowanej przez konsorcjum firm INTROL Energomontaż – lider konsorcjum oraz Ferox Energy Systems instalacji wysokosprawnej Kogeneracji opartej o 4 silniki Jenbacher JMS 612 o całkowitej mocy ok. 8 MWe. Instalacja w znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości środowiska w Jeleniogórskich okolicach. Gratulacje dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację tej inwestycji !

Więcej o wydarzeniu pod linkiem 

https://rynek-ciepla.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/w-jeleniej-gorze-zostala-oddana-do-uzytku-ekologiczna-inwestycja-energetyczna

https://www.youtube.com/watch?v=qgRm23ZvtQg

Realizujemy prace remontowe w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

INTROL Energomontaż sp. z o.o. prowadzi prace obejmujące wykonanie przeglądu i remontu okresowego urządzeń i instalacji wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą w roku 2022 i obejmującą lata 2022 i 2023. w ramach prac remontowo – przeglądowych wykonany zostanie przegląd roczny wraz z naprawą i wymianą zużytych elementów urządzeń elektroenergetycznych, na które składają się m.in.: turbina upustowo – kondensacyjna, generator z układem wzbudzania i zabezpieczeniami, instalacje smarowania generatora i turbiny z systemem chłodzenia, instalacja wytwarzania próżni, instalacja wody technologicznej i skroplin, stacje wymienników zasilania sieci ciepłowniczej, instalacja uzdatniania wody kotłowej i inne. Cieszymy się że możemy realizować tak ważne zadanie.

 

Link do filmu z realizacji prac

https://www.facebook.com/kntv24/videos/1087345342427160/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB

PRZEBUDUJEMY STACJE UZDATNIANIA WODY DLA CIEPŁOWNI NALEŻĄCYCH DO WĘGLOKOKS ENERGIA NSE SP. Z O.O.

W tym miesiącu przedsiębiorstwo INTROL Energomontaż sp. z o.o. zawarło umowę o roboty budowlane, obejmujące przebudowę stacji uzdatniania wody kotłowej w dwóch zakładach ciepłowniczych należących do WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest przebudowa stacji uzdatniania wody kotłowej w Zakładzie Ciepłowniczym Piast w Bieruniu oraz Zakładzie Ciepłowniczym Ziemowit w Lędzinach należących do WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. Umowa obejmuje m.in.: dostawę i uruchomienie stacji uzdatniania wody wraz z systemem odgazowania próżniowego oraz funkcją tzw. „nerki ciepłowniczej”, systemów sterowania i AKPiA pozwalających na całkowite zautomatyzowanie procesu uzdatniania wody wraz z opcją wyprowadzenia danych do systemu nadzoru i sterowania pracą ciepłowni oraz niezbędne do realizacji zadania demontaże i roboty budowlane. Celem inwestycji jest budowa nowoczesnych i efektywnych układów umożliwiających produkcję wody kotłowej w w/w zakładach ciepłowniczych spełniającej wymogi norm dla wody zasilającej kotły wodne i systemy ciepłownicze. Będą to nasze kolejne realizacje zadań inwestycyjnych na rzecz spółki z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA.

Realizujemy kolejne zadanie modernizacyjne w obszarze instalacji elektrycznych

Przedsiębiorstwo INTROL Energomontaż Sp. z o.o. realizuje na rzecz jednej z największych spółek branży chemicznej w kraju, prace w ramach inwestycji dotyczącej rozbudowy oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych instalacji dyspersji i klejów.

Zadanie obejmuje wykonanie części elektrycznej dla całego projektu, w tym :  dostawę, montaż, uruchomienie instalacji SN oraz nN, dostawę i uruchomienie Rozdzielnicy głównej nN, transformatorów 6/0,4 kV, szynoprzewów 0,4 kV, rozdzielnicy HVAC, rozdzielnicy oświetleniowej i odbiorów nie technologicznych. Ponadto wykonanie instalacji PPOŻ, kompensacja mocy biernej, przemienniki częstotliwości.

Projekt uwzględniał kompleksowe prace w ramach montażu wszystkich tras kablowych wraz z ułożeniem i sprawdzeniem kabli, instalacji gniazd wtykowych i zestawów remontowych, instalacji zasilania systemów ogrzewania, instalacji zasilania gwarantowanego oraz instalacji uziemiającej i odgromowej.

Budowa, dostawa i montaż rozdzielnic głównych

Przedsiębiorstwo INTROL – Energomontaż sp. z o.o., zrealizowało zadanie inwestycyjne polegające na budowie, dostawie i montażu rozdzielnic głównych.

Nasze przedsiębiorstwo wykonało, dla jednego z naszych klientów dwie rozdzielnice główne w wykonaniu szafowym przyściennym. Szyny główne i aparaty zasilające zostały dobrane na prąd znamionowy: 1RG – 4000A oraz 2RG – 3200A.

czytaj więcej

Prace w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott”

INTROL – ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. rozpoczął prace w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott”, należącym do Spółki WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach.

W dniu 24 lutego 2023 roku INTROL – ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. zawarł umowę z WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. na realizację zadania obejmującego przebudowę głównego węzła ciepła w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott” w Woli. w ramach zadania zostaną zrealizowane prace w branży instalacyjnej (instalacje zasilania i powrotu wody grzewczej, uzupełniania zładu i podmieszania wraz z zabudową pomp uzupełniających, mieszających oraz obiegowych), budowlanej (podpory kolektorów i rurociągów oraz cokoły fundamentów pomp) oraz elektrycznej i AKPiA. Ponadto Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz dopuszczenia i przeprowadzi szkolenie załogi zakładu ciepłowniczego w zakresie eksploatacji przedmiotowego węzła ciepła. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć znaczną poprawę efektywności funkcjonowania Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott”.

MODERNIZACJA KOTŁÓW W WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O. ZREALIZOWANA

Przedsiębiorstwo INTROL Energomontaż sp. z o.o. zakończyło z sukcesem kolejną realizację, obejmującą modernizację kotłów węglowych OR-50, OR-32 i WR-15 w Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej należącej do WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Celem zadania było przejście elektrociepłowni z paliwa węglowego na paliwo gazowe.

W grudniu 2022 roku nasze przedsiębiorstwo przekazało do użytkowania kotły OR-50, OR-32 i WR 15 w EC Mikołaj po zrealizowaniu zadania modernizacyjnego, polegającego na przebudowie w/w kotłów rusztowych opalanych węglem na paliwo gazowe. Celem zadania było dostosowanie istniejących kotłów w EC Mikołaj do wymagań prawnych dyrektywy IED i konkluzji BAT. Zadanie obejmowało całość prac projektowych i budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień dokumentacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, wszelkie konieczne demontaże, wyburzenia, przekładki, dostawę i montaż wewnętrznej instalacji gazowej (w tym palników oraz instalacji towarzyszących), dostawę i zabudowę trzech emitorów spalin wraz z wentylatorami i kanałami spalin, dostawę i montaż elementów systemu sterowania i automatyki (AKPiA) oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych, dostawę i montaż wszystkich rurociągów i kanałów wraz z podparciami, zawiesiami, izolacją, podestami, króćcami pomiarowymi itp. Po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu pozytywnych decyzji UDT przeprowadzono rozruch mechaniczny i technologiczny instalacji, ruchy próbne i regulacyjne kotłów oraz pomiary odbiorowe potwierdzające osiągnięcie parametrów gwarantowanych przez zmodernizowane kotły. Ponadto prace obejmowały zabezpieczenie istniejących obiektów, prace odtworzeniowe i zagospodarowanie terenu. Zadanie było realizowane w okresie od kwietnia 2021 roku do grudnia 2022 roku a więc w okresie dużej niepewności gospodarczej, wzrostu cen materiałów i usług, związanych ze skutkami pandemii COVID 19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie. Mimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego nasze przedsiębiorstwo z sukcesem zrealizowało zlecenie. Wartość kontraktu wyniosła prawie 20 mln złotych netto. Dzięki zrealizowanym modernizacjom infrastruktura techniczna Elektrociepłowni Mikołaj spełnia wyśrubowane wymagania środowiskowe i będzie mogła przez wiele kolejnych lat efektywnie pracować. 

KOLEJNA REALIZACJA W OBSZARZE WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI GAZOWEJ ZAKOŃCZONA SUKCESEM

KOLEJNA REALIZACJA w OBSZARZE WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI GAZOWEJ ZAKOŃCZONA SUKCESEM.

INTROL ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. w IV kwartale 2022 roku zakończył realizację jednego z największych projektów obejmujących budowę systemu wysokosprawnej kogeneracji w Tarczyński S.A.

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej dla jednego z wiodących producentów w branży mięsnej, pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne zakładu a co najważniejsze przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji CO2 oraz pozytywnie wpłynie na środowisko w innych aspektach. Układ oparty jest na czterech silnikach gazowych Jenbacher JMS 612 o mocy ok. 2 MWe każdy, dostarczonych przez naszego partnera Ferox Enery Systems sp. z o.o. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym prestiżowym projekcie, zakończonym sukcesem.

Budowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A.

Dostawa silników na ZGH Bolesław

 

W dniach 21-22 grudnia 2022 roku odbyła się dostawa i rozładunek jednostek wytwórczych do nowo wybudowanego budynku kogeneracji na terenie huty ZGH Bolesław. Przedmiotem zadania jest budowa na terenie huty ZGH Bolesław nowego źródła energii tzw. wysokosprawnej kogeneracji, w którym produkowana będzie energia elektryczna oraz ciepło w postaci pary i gorącej wody. Nowo wybudowana elektrociepłownia została wyposażona w trzy silniki gazowe wraz z generatorami o sumarycznej mocy elektrycznej ok. 12,9 MWe (3 x 4,3 MWe) oraz komplet wytwornic pary dostarczanych przez firmę TEDOM gwarantujących osiągnięcie nominalnej sprawności bloku powyżej 80%. Producentem silników gazowych jest MWM.

Całość inwestycji prowadzona jest w systemie „pod klucz” w konsorcjum z firmą TEDOM Poland.

BUDOWA KOGENERACJI EC SŁONECZNA W SŁUPSKU

 

W grudniu 2022 roku zakończona została budowa elektrociepłowni EC Słoneczna w Słupsku dla ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. Mieliśmy swój znaczący udział w realizacji tego obiektu. Instalacja bazuje na dwóch silnikach gazowych Jenbacher JMS624 o mocy ok. 4,3 MWe każdy. Wartym podkreślenia jest zastosowanie układu akumulacji ciepła ze zbiornikiem o pojemności ok. 1100 m3, który będzie współpracować z kogeneracją i pozwoli efektywnie zarządzać produkowaną energią cieplną i elektryczną. Introl Energomontaż, jako podwykonawca GRI Konsorcjum Spółek Polimex Mostostal oraz Polimex Energetyka odpowiedzialny był za projekt, dostawę oraz wykonanie prac w branżach technologicznych, elektrycznej oraz automatyki. Projekt jest kolejnym kamieniem milowym przybliżającym nas do całkowitego odejścia od węgla na naszym rodzimym rynku ciepłowniczym.

KOLEJNA PRZEBUDOWA KOTŁA ZREALIZOWANA

Przedsiębiorstwo INTROL Energomontaż sp. z o.o. zakończyło realizację przebudowy kotła WRm 30 w Zakładzie Ciepłowniczym Piast, należącym do WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. Celem zadania było obniżenie mocy oraz modernizacja pokładu rusztowego kotła.

W dniu 2 grudnia 2022 roku nasze przedsiębiorstwo zakończyło z sukcesem realizację zadania, polegającego na przebudowie kotła typu WR 30 w ZC Piast. Prace miały na celu obniżenie mocy znamionowej kotła oraz modernizację pokładu rusztowego. Realizacja zadania odbywała się w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku i obejmowała wykonanie dokumentacji technicznej, uzgodnienie w Urzędzie Dozoru Technicznego dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji automatyki zabezpieczającej i sterującej kotła (AKPiA), dostawę, demontaż oraz montaż elementów rusztu taśmowego RP2x2,85x6 modernizowanego kotła m.in. trzymaczy, rusztowin, ściągaczy, regenerację wałów tylnych pokładu rusztowego wraz z wymianą łożysk, opraw łożyskowych oraz elementów układu smarowania, modernizację systemu sterowania i wizualizacji, opracowanie instrukcji eksploatacji i szkolenie pracowników Inwestora, rozruch i ruch próbny kotła oraz badania parametrów gwarantowanych. Wartość zrealizowanego kontraktu przekroczyła 1,2 mln zł. Dzięki zrealizowanym pracom kocioł będzie mógł jeszcze wiele lat służyć w ZC Piast. 

Szukamy pracowników

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW!

CZEKAMY NA CIEBIE!

 

czytaj więcej

Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

Spółka Introl-Energomontaż zawarła umowę z Węglokoks Energia ZCP Sp. z o. o. na realizację kontraktu pn. „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe” w ramach projektu: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.

Całość inwestycji prowadzona będzie w systemie „pod klucz”.  

Inwestycja ma za zadanie osiągnięcie na kotłach OR-50, OR-32 i WR-15 standardów emisyjnych obowiązujących po wejściu w życie zaostrzonych standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza tj. do standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu MŚ z dn. 1.03.2018r. oraz decyzji Komisji UE 2017/1442 z dn. 31.07.2017r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą PE i Rady 2010/75/UE (konkluzje BAT dla dużych źródeł spalania paliw).

Planowany termin zakończenia inwestycji - grudzień 2022

Zakończono budowę Elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim

Introl-Energomontaż Sp. zo.o. w grudniu 2020r. zakończył realizację kontraktu pn. "Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim".

Inwestorem było Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Celem tej inwestycji było zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w skojarzeniu w wysokosprawnej kogeneracji oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych planowany jest na ok. 35tyś. ton równoważnika CO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii pierwotnej szacuję się na co najmniej 113 724 GJ w skali roku.

W ramach inwestycji wybudowany został obiekt wyposażony w układ kogeneracyjny (CHP) w oparciu o dwa silniki gazowe. Energia elektryczna wyprodukowana z układu (6,41MW) będzie zasilała sieć elektroenergetyczną PGE Dystrybucja S.A. oraz będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu. Energia cieplna (6,56MW) zasili system ciepłowniczy PEC.

Iwnestycja została dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ - Poddziałanie: 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji) oraz pożyczki komercyjnej ze środków  NFOŚiGW. Łączny koszt realizacji: 31 492 704 PLN.

W dniu 30 października 2020r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie wydał w drodze decyzji nr WEE/17818/346/W/DRE/2020/ESz koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrociepłowni.

Od 12 listopada 2020r. włączono elektrociepłownię do eksploatacji i rozpoczęto stałą produkcję energii elektrycznej i ciepła.

W dniu 23.12.2020r. oddano obiekt do użytkowania.

Zapora w Raciborzu.

Dnia 13 czerwca 2020 roku, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Raciborzu, uroczyście zakończono budowę zbiornika przeciwpowodziowego na Odrze.

Z dumą informujemy, że nasza firma wzięła udział w tym ambitnym projekcie. Wykonaliśmy system automatycznego sterowania i wizualizację pracy zapory.

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze

Introl-Energomontaż sp. z o.o. jako Lider konsorcjum Introl-Energomontaż/Ferox Energy Systems podpisał kolejną umowę na wybudowanie

nowej instalacji dla ECO Kogeneracja sp. z o.o.

Przedmiotem Inwestycji jest Budowa Żródła Wysokosprawnej Kogeneracji  o mocy elektrycznej 8MW oraz mocy cieplnej 7,5MW.

Inwestycja  przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych oraz umożliwi Jeleniogórskiej Ciepłowni

produkcję ciepła w okresie letnim z pominięciem kotłów węglowych.

Termin wykonania zadania do 30 czerwca 2022r.

Wartość kontraktu: 29 990 000 + VAT

Konferencja Kogeneracja Wrocław

W dniach 4-5 lutego br. we Wrocławiu odbyła się VII edycja Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Uczestników podczas panelu otwarcia konferencji przywitali: Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, Zespół Elektrociepłowni KOGENERACJA S.A. oraz Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa „Nowa Energia”.

W ramach prezentacji omówiono profil i doświadczenie firmy Introl Energomontaż.

Główna tematyka wystąpienia poruszała czynniki mające wpływ na opłacalność instalacji wysokosprawnej kogeneracji na bazie silników gazowych.

Prezes Zarządu Stanisław Jurczyński został uhonorowany

Prezes Zarządu Stanisław Jurczyński został uhonorowany wpisem do Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej