Tworzymy koncepcje i projekty, budujemy, uruchamiamy i serwisujemy wszystkie typy obiektów i instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle i gospodarce komunalnej:

  • kotły wodne i parowe o mocy do 50 MW
  • turbiny parowe o mocy do 20 MW
  • instalacje kogeneracyjne gazowe o mocy do 30 MW
  • spalarnie odpadów komunalnych
  • instalacje oczyszczania spalin oraz technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

 
Budujemy pod klucz instalacje pomocnicze i około-blokowe w sektorze energetyki zawodowej (sprężarkownie, stacje DEMI, odgazowywacze, układy pompowe itp.).

Realizujemy projekty związane z energetyką górniczą:

  • ogrzewanie szybów,
  • wentylacja,
  • pompownie.

 

Kontakt bezpośrednio do działu:

Karol Szotek Prokurent
Dyrektor ds. Generalnego Wykonawstwa
tel.: +48 32 787 43 09 e-mail: k.szotek@introlenergo.pl
Paweł Kozak Koordynator ds. Projektów Energetycznych tel.: +48 32 787 43 27 e-mail: p.kozak@introlenergo.pl